Cjenik usluga

Cjenik usluga

Marinski komunalac d.o.o. pružanje usluga naplaćuje sukladno Odlukama o donošenju cijena grobljanskih usluga,  usluga održavanja i čišćenja javnih i zelenih površina, usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, te građevinskih i računovodstvenih usluga.

Cjenik pružanja usluga održavanja i čišćenje javnih i zelenih površina

Cjenik grobljanskih usluga

Cjenik građevinskih usluga

Cjenik usluga odvoza komunalnog otpada po pozivu

Cjenik računovodstveno - administrativnih usluga