Dokumenti

Dokumenti

Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada po općinama

OPĆINA MARINA

  • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Marina Službeni glasnik 04/22
  • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Službeni glasnik 06/20  
  • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Službeni glasnik 01/20
  • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Sluzbeni-glasnik-03-2018

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC

OPĆINA PRGOMET