Građevinske usluge

Građevinske usluge

Radna jedinica za obavljanje građevinskih radova je zadužena za izvršavanje radova koji se odnose na izgradnju grobnica, objekata za ispraćaj pokojnika, šetnica sa rubnjacima i ugradnju kocaka. Također, djelatnici ove radne jedinice su sudjelovali u uređivanju autobusnih stanica, te ostalih manjih građevinskih zahvata na području Općine Marina.