Groblja i ukopi

Groblja

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj redovnoj sjednici dana 03.12.2014. godine donijelo je Odluku o Izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti u kojoj stoji da trgovačko društvo MARINSKI KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti, u vlasništvu Općine Marina, preuzima obavljanje komunalne djelatnosti Održavanje groblja od 01. siječnja 2015.
Prema Zakonu o grobljima (NN 19/98, 50/12) grobljem upravlja pravna osoba ili drugi subjekt osnovan prema uvjetima i načinu propisan posebnim propisom tj. Uprava groblja (MARINSKI KOMUNALAC d.o.o.). Odlukom o grobljima i njenim izmjenama koju je usvojilo Općinsko vijeće Općine Marina definirano je sljedeće:

održavanje i uređivanje povjerenih groblja na području Općine Marina

na grobljima: „Marina“, „Vinišće – Pišćine i Oriovica“, „Svinca“, „Sevid“, „Vrsine“, „Pozorac“, „Mitlo“, „Rastovac“ i „Blizna Gornja“; podrazumijeva uređivanje i održavanje zemljišta na prostoru oko grobnih mjesta, puteva i staza na groblju, uzgajanje i održavanje zelenila, održavanje prostora i objekata za ispraćaj umrlih, te ostalih objekata i uređaja koji služe potrebama groblja

otvaranje i zatvaranje grobnica

otvaranje i zatvaranje grobnica te sve poslove oko ukopa mrtvih osoba mogu vršiti samo za to ovlaštene osobe (Marinski komunalac d.o.o.),

građevne i druge radove

građevne i druge radove na grobljima mogu izvoditi pravne ili fizičke osobe koje imaju dozvolu za obavljanje navedenih poslova

građevni i drugi radovi na groblju mogu se vršiti samo uz dozvolu Uprave groblja

najava pogreba

pogreb treba prethodno najaviti Upravi groblja glede dogovora o mjestu i vremenu ukopa

Od svibnja 2015. godine u okviru upravljanja mjesnim grobljima na području Općine Marina, a kojih ima ukupno deset, dogodile su se značajne promjene kojima se omogućilo učinkovitije obavljanje djelatnosti i ažuriranje službene evidencije korisnika grobnih mjesta. Prvi koraci upravljanja grobljima su bili usmjereni prema obavljanju svih ukopa isključivo od strane Marinskog komunalca d.o.o., te evidentiranju svih korisnika i grobnih mjesta na lokalnim grobljima koji nikada nisu bili uvedeni u službene baze podataka. Na mjesnim grobljima „Pozorac“ i „Vrsine“ realizirala se izgradnja novih grobnica. Prostori za ispraćaj pokojnika su izgrađeni na mjesnim grobljima „Marina“, „Vrsine“ i „Rastovac“.

Prijava smrtnog slučaja

Smrtni slučaj u kući ili stanu

Prvi korak je nazvati broj Hitne službe na 194 ili policije na 192. Od pozivatelja će se tražiti ime i prezime preminule osobe, dob, vrijeme smrti, adresa na kojoj se tijelo nalazi, ime, prezime i kontakt podaci osobe koja smrt prijavljuje.
U vremenskom periodu od nekoliko sati od nastupanja smrti tijelo pokojnika dolazi pregledati liječnik – mrtvozornik kojemu je potrebno osigurati pristup preminuloj osobi. U međuvremenu pokojnika treba pripremiti za pregled, pripremiti dostupnu liječničku dokumentaciju ako je preminula osoba bolovala, kao i sve matične podatke o umrloj osobi, kako bi mrtvozornik izdao potvrdu za ukop i prijevoz. Nakon popunjavanja prijave o smrti, mrtvozornik izdaje dozvolu za pokop umrloga.

Smrt u bolnici, u domu za starije i nemoćne osobe, van kuće ili stana

Ovlaštene osobe navedenih institucija dužne su prijaviti nastupanje smrtnog slučaja, i obavijestiti članove obitelji o istom.

Usluge ukopa

Marinski komunalac d.o.o. izvršava isključivo uslugu ukopa. Ukoliko se ukop pokojnika izvršava na jednom od mjesnih groblja Općine Marina, potrebno je obavijestiti Upravu Marinskog komunalca d.o.o. Tijekom prijave održavanja pogreba Marinskom komunalcu d.o.o. potrebno je navesti informaciju o pokojniku, vremenu održavanja pogreba, mjesnom groblju i poziciji grobnog mjesta. Prijavu pogreba je moguće izvršiti na sljedeći način:

telefon: 021/889-184

mobitel (Tonći Frleta): 099-265-6310

osobno u ured Marinskog komunalca d.o.o., Ante Rudana 47, Marina

Za pozive van radnog vremena molimo zvati dežurnog djelatnika (Tonći Frleta) na broj: 099-265-6310.
Troškove ukopa snosi obitelj umrloga ili osoba, odnosno ustanova, koja je za života skrbila o umrlome.

Marinskom komunalcu d.o.o. je potrebno dostaviti Potvrdu o smrti pokojnika i Dozvolu za ukop (osobno, poštanskim ili elektronskim putem).
Ukoliko je preminula osoba bila korisnik grobnog mjesta na jednom od mjesnih groblja Općine Marina, molimo obitelj da nam se obrati radi izdavanja Uvjerenja u svrhu provođenja postupka ostavinske rasprave.
Nakon provedene ostavinske rasprave molimo obitelj preminulih osoba koji su posjedovali grobno mjesto ili nekretninu na području Općine Marina da nam dostave preslik rješenja o nasljeđivanju radi izmjene potrebnih podataka u našoj službenoj evidenciji.

EKSHUMACIJA

Osobe koje žele izvršiti ekshumaciju na jednim od mjesnih groblja Općine Marina moraju nam se obratiti radi dobivanja dozvole za ekshumaciju od strane sanitarne inspekcije u Trogiru i radi samog dogovora o izvršavanju iste od strane djelatnika Marinskog komunalca d.o.o.