Javne i zelene površine

Javne i zelene površine

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Marina dana 29. travnja 2015. godine donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja komunalne djelatnosti kojom se Marinskom komunalcu d.o.o. povjerava obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja i čišćenja javno prometnih površina, održavanje zelenih površina, te održavanje tržnice na malo.
Temeljem definiranog Programa redovitog održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu obuhvaćeni su svi planirani radovi na održavanju i čišćenju javno prometnih i zelenih površina, te tržnice na malo. Navedenim Programom su obuhvaćeni radovi: 

odvodnja atmosferskih voda

održavanje i čišćenje javnih površina

održavanje tržnice na malo