O B A V I J E S T 

Dana 26. i 27. rujna 2019. godine ured Marinskog komunalca d.o.o. neće raditi zbog sudjelovanja na LC KONFERENCIJI 2019.

Za sve informacije o odvozu komunalnog otpada molimo da kontaktirate broj: 091/621-3507 (djelatnik Mario Pauk), a za sva ostala pitanja možete kontaktirati broj 098/407-433 (direktor Dragan Jakus).

Hvala na razumijevanju.

OBAVIJEST ZA LC KONFERENCIJU 2019