Nabava komunalnog vozila za potrebe Marinskog komunalca iz EU projekta

Nakon što je u lipnju 2021. godine Marinski komunalac d.o.o. potpisao ugovor o nabavi komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada, 15. rujna 2021. izvršena je i njegova primopredaja. Komunalno vozilo nabavljeno je u sklopu EU projekta “Nabava komunalnog vozila za potrebe Marinskog komunalca”. Projektom je predviđena nabava komunalnog vozila i nadogradnje sa opremom za prikupljanje glomaznog otpada. Komunalno specijalno radno vozilo – kiper s kranom (grajferom) opremljeno je tako da omogući sigurno i efikasno prikupljanje otpada, te omogućava siguran prijevoz do odlagališta, bez rasipanja, odnosno širenja prašine. Cilj projekta je povećanje efikasnosti odvoza recikliranog i glomaznog otpada s područja općine Marina.

Ukupna vrijednost projekta je 1.238.324,24 kuna, dok je iznos koji sufinancira EU iz Kohezijskog fonda 1.052.575,60 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 01. veljače 2021. godine do 30. studenog 2023. godine.

Nabava komunalnog vozila omogućena je kroz natječaj “Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada”, objavljenog od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020., pri čemu je kontrolno tijelo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Više informacija dostupno je na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr i na https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost tvrtke Marinski komunalac d.o.o. Kontakt za više informacija je: marinski.komunalac@gmail.com

PDF: OBAVIJEST