Način podnošenja prigovora

Način podnošenja prigovora

Sukladno članku 10. stavku 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. Nov., br. 41/14.) obavještavamo potrošače da ukoliko su na nezadovoljni na pruženu uslugu mogu podnijeti pismeni prigovor. Korisnicima naše usluge omogućujemo podnošenje pismenog prigovora na sljedeće načine:

poštom

na adresu Marinski komunalac d.o.o., Ante Rudana 47, Marina

osobnim dolaskom

na adresu Marinski komunalac d.o.o., Ante Rudana 47, Marina

e-mailom

na adresu elektroničke pošte marinski.komunalac@gmail.com.