O nama

OPĆE INFORMACIJE

MARINSKI KOMUNALAC d.o.o. je trgovačko društvo osnovano za obavljanje komunalne djelatnosti sa sjedištem u Marini, Ante Rudana 47. Primarne djelatnosti ovog društva su organizirano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada, održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina, obavljanje pogrebnih usluga i održavanje mjesnih groblja te obavljanje građevinskih radova. Za obavljanje poslova za koje je društvo osnovano ustrojene su sljedeće organizacijske jedinice:

Ured uprave

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova te koordinacija svih odjela i radnih jedinica

Odjel računovodstvenih poslova

Radna jedinica organiziranog prikupljanja i odvoza komunalnog otpada

Radna jedinica za održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina

Radna jedinica za obavljanje građevinskih poslova

Radna jedinica za pogrebne usluge i održavanje groblja

Marinski komunalac d.o.o.

Ante Rudana 47
21222 Marina

MB: 4196627
OIB: 750 306 099 57

Račun otvoren kod Hrvatske poštanske banke (HPB)
IBAN: HR72 239 000 11 100 955 947

Direktor
Dragan Jakus

Organizacijska struktura