Ovim putem obavještavamo sve naše korisnike da će se sakupljanje i odvoz otpada za vrijeme ljetne sezone vršiti od 06:00 h. Molimo cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada, da otpad iznesu najkasnije do 6,00 sati, jer se naknadno izneseni otpad, nakon prolaska naših vozila neće uzimati.