Ovim putem obavještavamo sve korisnike da su uredske prostorije Marinskog komunalca d.o.o. preseljene na prvi kat zgrade Općine (ista adresa – bivše prostorije Dječjeg vrtića Marina).

Radno vrijeme: 07:00 – 15:00 h

Uredovno radno vrijeme sa strankama je svaki dan od 08:00 do 12:00 h

Dnevni odmor: 10:00 – 10:30 h

Zbog prebacivanja instalacija i telefonske linije, dana 25.04. i 26.04. telefonska linija neće biti dostupna pa Vas molimo da sve upite pošaljete putem emaila.