Ovim putem Vas obavještavamo da će se zbog kvara na kombiju razvrstani otpad sa područja Općine Primorski Dolac  odvesti 06.05.2019.godine (ponedjeljak), a ne 03.05.(petak) kako je upisano na rasporedu.

Zahvaljujemo na razumijevanju