Ovim putem obavještavamo mještane Sevida i Sevida na Moru da će se od dana 03.rujna 2021.godine (petak) započeti sa podjelom plavih spremnika za papir i karton.

U DODIJELJENE PLAVE SPREMNIKE DOZVOLJENO JE ISKLJUČIVO ODLAGANJE PAPIRA I KARTONA KOJI SE TREBAJU NALAZITI U PLAVIM VREĆICAMA ZA PAPIR (PAPIR NE SMIJE BITI U SPREMNIKU BEZ VREĆICA KOJE SU I DO SADA KORIŠTENE ZA ODLAGANJE PAPIRA).

Prilikom preuzimanja spremnika korisnici su dužni potpisati Izjavu djelatnicima na terenu kojom potvrđuju da su preuzeli spremnik te da će ga koristiti isključivo za odlaganje kartona i papira.