Obavještavamo mještane Općine Marina da Marinski komunalac d.o.o. obavlja prikupljanje glomaznog otpada „po pozivu“ dolaskom na kućnu adresu.

Za sve informacije o odvozu glomaznog otpada i postupanje sa pojedinim vrstama otpada javite se na kontakt broj 021/889 184.

Što se SMATRA glomaznim otpadom:

  • plastika (stolice, stolovi, bačve, posude, gajbe,…)
  • drvenarija (stolovi, stolice, kredenci, kreveti, ormari,…)
  • metal (stolovi, stolice, posuđe, namještaj,…)
  • tekstil (madraci, kauči, taburei,…)

Što se NE SMATRA glomaznim otpadom:

  • EE otpad (električni i elektronični otpad),
  • građevinski otpad,
  • baterije i akumulatori,
  • salonit ploče (azbest) i građevinski otpad koji sadrži azbest.