Poštovani,

prema važećem Cjeniku javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada ispostavljeni račun se sastoji od fiksnog dijela (minimalne javne usluge) i varijabilnog dijela (broj pražnjenja posude od 120 l). Početkom 2019. godine započeo je proces postavljanja barkodova na zelenim spremnicima od 120 l. Samim time od 01. svibnja 2019. varijabilni dio računa će ovisiti o mjesečnom broju pražnjenja zelene posude od 120 l svakog pojedinog korisnika naše usluge.

Molimo da na dane odvoza miješanog komunalnog otpada iznesete zeleni spremnik od 120 l u 7:00 h ujutro pri ulazu u dvorište. Korisnici koji imaju potrebu za odlaganjem dodatne količine miješanog komunalnog otpada mogu kupiti vreće s oznakom Marinskog komunalca d.o.o. u uredu na adresi Ante Rudana 47, Marina i to od lipnja 2019. godine. Sve ostale vreće miješanog komunalnog otpada koje se budu nalazile izvan spremnika se neće odvoziti.

Od 1. lipnja 2018. godine odvojeno se prikuplja otpadni papir, staklo i plastika u posebne vreće koje se dodjeljuju u uredu Marinskog komunalca d.o.o., a koje je na dane odvoza (prema unaprijed definiranom rasporedu) također potrebno iznijeti pri ulazu u dvorište. Glomazni otpad se odvozi u razdoblju od siječnja do lipnja, te od rujna do prosinca. Za odvoz ove vrste otpada, potrebno je izvršiti prijavu na broj 021/889-184, putem e-maila: marinski.komunalac@gmail.com ili osobno u naš ured na adresi Ante Rudana 47.

Od 01.ožujka svi korisnici javne usluge prikupljanja, odvoza i deponiranja otpada od strane Marinskog komunalca d.o.o. imaju mogućnost primanja računa elektroničkom poštom. Ukoliko se odlučite za slanje računa e-mailom, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

Za sve informacije o dodjeljivanju barkodova na zelene spremnike od 120 l i o odvozu komunalnog otpada molimo da kontaktirate broj: 091/621-3507 (djelatnik Mario Pauk). Molimo da pratite obavijesti na našoj službenoj stranici (www.marinskikomunalac.hr), oglasnim pločama po pojedinim naseljima, te poslanim obavijestima putem pošte.

PDF: OBAVIJEST UZ RAČUN za 04 2019