Ovim putem obavještavamo sve mještane da od 01.svibnja 2022.g na snagu stupa novi Cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području općine Marina.

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021), cijena javne usluge će se sastojati od fiksnog (minimalna javna usluga) i varijabilnog dijela (broja pražnjenja spremnika), a razlikovat će se samo za kategoriju korisnika kućanstvo i nekućanstvo (svi poslovni subjekti će spadati u istu kategorju).

*Cijena minimalne javne usluge za kategoriju kućanstvo ostaje nepromijenjena.

Cijena mjesečne minimalne javne usluge (fiksni dio):

Kategorija Cijena minimalne javne usluge
Kućanstvo 62,15 kn
Nekućanstvo 226 kn

 

  • Cijena pražnjenja spremnika za kategoriju (varijabilni dio):

 

KUĆANSTVO NEKUĆANSTVO
Spremnik Cijena pojedinog pražnjenja spremnika Spremnik Cijena pojedinog pražnjenja spremnika
120 l 9,04 kn 120 l 20,34
1.100 l 82,94 kn 1.100 l 186,45

 

*cijene su iskazane sa uključenim PDV-om

Napominjemo vas da i sami možete utjecati na visinu mjesečnog računa na način da otpad pravilno odvajate jer tako dolazi do smanjenja količine miješanog komunalnog otpada kao i broja pražnjenja spremnika. Molimo vas da spremnike ostavljate ispred svojih dvorišta samo kada želite da ih naši djelatnici isprazne.

 

S poštovanjem,