Ovim putem obavještavamo sve mještane da od 01.svibnja 2022.g na snagu stupa novi Cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području općine Primorski dolac.

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021), cijena javne usluge će se sastojati od fiksnog (minimalna javna usluga) i varijabilnog dijela (broja pražnjenja spremnika), a razlikovat će se samo za kategoriju korisnika kućanstvo i nekućanstvo, neovisno o broju članova u kućanstvu ili kvadraturi objekta.

  • Cijena mjesečne minimalne javne usluge (fiksni dio):
Kategorija Cijena minimalne javne usluge
Kućanstvo 42,94 kn
Nekućanstvo 226 kn

 

  • Cijena pražnjenja spremnika (varijabilni dio):
Spremnik Cijena pojedinog pražnjenja spremnika
120 l 7,91 kn
1.100 l 72,51 kn

 

*cijene su iskazane sa uključenim PDV-om

Napominjemo vas da i sami možete utjecati na visinu mjesečnog računa na način da otpad pravilno odvajate jer tako dolazi do smanjenja količine miješanog komunalnog otpada kao i broja pražnjenja spremnika. Molimo vas da spremnike ostavljate ispred svojih dvorišta samo kada želite da ih naši djelatnici isprazne.

S poštovanjem,

Direktor:

Dragan Jakus ing.građ