REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

 

 

OBAVIJEST

 

Obavještavamo mještane naselja Pozorac, Gustirna i Dograde da su dužni do 01.12.2016. godine doći u Općinu Marina te kupiti i preuzeti kante za prikupljanje komunalnog otpada (plastične kante od 120 litara).

Iste će se moći plaćati i preuzimati od ponedjeljka do četvrtka  u periodu od 08:00 do 12:00 sati.

Nabavna cijena kante je 136,25 kuna. Općina Marina je sufinancirala   nabavku kanti u iznosu od 40 %, a  mještani ostatak od  81,75 kuna.

Nakon navedenog datuma postojeći kontejneri za prikupljanje komunalnog otpada bit će uklonjeni, a sav će se otpad prikupljati isključivo iz kanti.

PDF: Obavijest o preuzimanju kanti