O B A V I J E S T

Obaviještavamo mještane naselja Marina, Poljica i Vinišće da se od 26.06.2017. prelazi na ljetni režim prikupljanja i odvoza komunalnog otpada.

Od navedenog datuma kante će se prazniti  tri puta tjedno:

Marina i Poljica: ponedjeljkom, srijedom i petkom

Vinišće: utorkom, četvrtkom i subotom

Molimo mještane da kante ostave u navedenim danima ispred svojih dvorišta.

PDF: obavijest promjena režima odvoza