Temeljem  Zakona o komunalnom gospodarstvu Općinsko vijeće općine Marina na svojoj redovnoj sjednici dana 03.12.2014. godine je donijelo Odluku o Izmjeni i dopuni odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti u kojoj stoji da trgovačko društvo MARINSKI KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti, u vlasništvu općine Marina, preuzima obavljanje komunalne djelatnosti Održavanje groblja od 01. siječnja 2015.

Prema Zakonu o grobljima (NN 19/98, 50/12) grobljem upravlja pravna osoba ili drugi subjekt osnovan prema uvjetima i načinu propisan posebnim propisom tj. Uprava groblja (MARINSKI KOMUNALAC d.o.o.). Uprava groblja dužna je voditi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području jedinice lokalne samouprave.

Odlukom o grobljima i njenim izmjenama koju je usvojilo Općinsko vijeće općine Marina definirano je sljedeće:

  • održavanje i uređivanje povjerenih groblja na području općine Marina podrazumijeva uređivanje i održavanje zemljišta na prostoru oko grobnih mjesta, puteva i staza na groblju, uzgajanje i održavanje zelenila, održavanje prostora i objekata za ispraćaj umrlih te ostalih objekata i uređaja koji služe potrebama groblja,
  • otvaranje i zatvaranje grobnica te sve poslove oko ukopa mrtvih osoba mogu vršiti samo za to ovlaštene osobe (MARINSKI KOMUNALAC d.o.o.),
  • građevne i druge radove na grobljima mogu izvoditi pravne ili fizičke osobe koje imaju dozvolu za obavljanje navedenih poslova,
  • građevni i drugi radovi na groblju mogu se vršiti samo uz dozvolu Uprave groblja,
  • sahranu treba prethodno najaviti Upravi groblja glede dogovora o mjestu i vremenu ukopa.

Preuzmi u PDF: Obavijest o upravljanju grobljima na području općine Marina