Obavještavamo Vas da je Marinski komunalac d.o.o. započeo sa podjelom 3500 plavih spremnika od 120 litara namjenjenih za odlaganje kartona i papira čiju je nabavku osigurala Općina Marina u suradnji sa Fondom za zaštitu i energetsku učinkovitost.

U dodijeljene plave spremnike dozvoljeno je ISKLJUČIVO ODLAGANJE PAPIRA I KARTONA KOJI SE TREBAJU NALAZITI U PLAVIM VREĆICAMA ZA PAPIR (papir ne smije biti u spremniku bez vrećica koje su i do sada korištene za odlaganje papira).

Prilikom preuzimanja spremnika korisnici su dužni potpisati Izjavu djelatnicima na terenu kojom potvrđuju da su preuzeli spremnik te da će ga koristiti isključivo za odlaganje kartona i papira.

Dana 23.kolovoza 2021.g podjela je započela u zagorskom dijelu općine u naseljima: Rastovac, Mitlo, Vinovac , Blizna Donja i Blizna Gornja. Dinamika i raspored podjele po ostalim naseljima biti će objavljen na službenoj web stranici Marinskog komunalca d.o.o. www.marinskikomunalac.hr.