Odvoz komunalnog otpada

Gospodarenje otpadom

Otpad je odbačeni materijal, proizvod ili predmet koji se više ne upotrebljava, odnosno nije upotrebljiv u prvobitnom obliku. Otpad je svaka tvar koju posjednik odbacuje, namjerava odbaciti ili mora odbaciti.

Važno je shvatiti da nije sav otpad smeće. Mnoge otpadne sirovine i materijali mogu se ponovno iskoristiti pod uvjetom da su odvojeno sakupljeni. Time se stvaraju se nove vrijednosti, novi resursi, štedi novac i utrošena energija, smanjuje komunalni troškovi, pomaže povećanju zaposlenosti.

Gospodarenje otpadom je skup aktivnosti, odluka i mjera kojima se mora težiti postizanju sprječavanja nastanka otpada, smanjivanju količine nastalog otpada kao i smanjivanju ukupnog djelovanja otpada na okoliš. Gospodarenje otpadom također podrazumijeva skup aktivnosti, odluka i mjera za postizanje što učinkovitijeg sakupljanja, prijevoza, oporaba, obrada i konačnog zbrinjavanja otpada.

Gospodarenje otpadom se obavezno mora provoditi na način da se ne dovede u opasnost ljudsko zdravlje, a posebno se mora voditi računa o svim postupcima kako bi se izbjegli rizici: onečišćenje mora, voda, tla i zraka, pojava prekogranične buke, pojave neugodnih mirisa, ugrožavanje biljnog i životinjskog svijeta, nastajanja požara ili eksplozija.

Vrste otpada koje se odlažu

Papir i karton

 • Novine, časopisi, reklamni letci, prospekti, katalozi, kalendari
 • Knjige s papirnatim ili kartonskim koricama, bilježnice, notesi (bez spiralnog uveza)
 • Uredski papir, papirnate omotnice, pisma, kartonski fascikli
 • Čiste papirnate vrećice
 • Karton i kartonska ambalaža (spljoštena i u manjim komadima), kartonska ambalaža za jaja
 • Valovita ljepenka

Plastika

 • Plastične boce od soka, mlijeka, vode
 • Plastične boce od ulja i octa
 • Ostala plastična ambalaža, poput čaša od jogurta ili posudica margarina
 • Jednokratni plastični pribor za jelo
 • Čiste plastične vrećice, prianjajuće folije
 • Predmeti od plastike (npr. zdjelice i slično)
 • Boce sredstava za osobnu higijenu i čišćenje
 • Tetrapak

Staklo

 • Ambalažno staklo
 • Staklene boce
 • Staklenke teglice (očišćene od ostataka sadržaja, bez čepova i poklopaca)
 • Razbijene staklene čaše (ne kristalne)

Metal

 • Limenke
 • Konzerve
 • Metalni čepovi i poklopci (ambalaža treba biti isprana i, ako je to moguće, spljoštena)
 • Aluminijska folija

Glomazni otpad

 • Drvo (drveni stolovi, stolice, ormari, ostali predmeti od drva…)
 • Plastika (plastični stolovi, stolice, plastične bačve i posude, kanistri, gajbe…)
 • Metali (metalni stolovi, stolice, metalno posuđe, limovi, mehanički aparati, metalni namještaj…)
 • Ostalo (madraci, kauči, tekstil, odjeća…)

Električni i elektronički uređaji i oprema

 • Veliki kućanski uređaji (hladnjaci, ledenice, strojevi za pranje, sušilice, električni štednjaci)
 • Mali kućanski uređaji (usisavači, uređaji za pranje, glačala, uređaji za šišanje, pranje kose)
 • Oprema informatičke tehnike
 • Oprema za telekomunikacije
 • TV, radioaparati,
 • Rasvjetna oprema

Tekstil

 • Odjeća, ručnici, zavjese
 • Deke, posteljina
 • Ostali otpadni tekstilni proizvodi

Biootpad

 • Kuhinjski otpad (sirovi ostaci voća i povrća, kora i listovi voća i povrća, ljuske jaja, talog kave i čaja, ostaci kruha i peciva, ostaci recikliranog papira)
 • Vrtni ili zeleni otpad (otkos trave i živice, lišće, granje, uvenulo cvijeće, otpalo cvijeće, otpalo voće, zemlja iz lončarica za cvijeće, počupani korov, kora drveta, iglice četinara)
 • Ostali biootpad (kosa, dlaka, slama, piljevina, borove iglice, papirnate maramice, manje količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci)

Odvoz komunalnog otpada

 

Glomazni otpad

Prijave i odvoz glomaznog otpada vrše se u razdoblju od 15.09. – 01.06. dolaskom na kućnu adresu. Tijekom ljetnog perioda se ne izvršava odvoz glomaznog otpada. Prijave se mogu izvršiti telefonskim putem na broj 021/889-184, putem e-maila: marinski.komunalac@gmail.com ili osobnim dolaskom u ured na adresi Ante Rudana 47.

ŠTO SE SVE SMATRA GLOMAZNIM OTPADOM?

Elektronički otpad

Besplatan odvoz elektroničkog otpada (veliki i mali kućanski aparati kao što su perilice, hladnjaci, kalkulatori, računala, televizori, videokamere, bušilice, termostati) mještani Općine Marine mogu naručiti pozivom na broj telefona: 021/382-011, mobitela: 091/315-4000 (Tehnomobil Split) i besplatni broj telefona: 0800/444-110.

Biootpad

Biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad. Čini gotovo trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. Najbolje je da se biootpad biološki prerađuje na mjestu njegovog nastanka kompostiranjem.

Projekt “Nabava komunalnog vozila za potrebe Marinskog komunalca” te prilagodbu/održavanje internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Više informacija dostupno je na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr i na https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost tvrtke Marinski komunalac d.o.o. Kontakt za više informacija je: marinski.komunalac@gmail.com.