Odvoz komunalnog otpada

Gospodarenje otpadom

Otpad je odbačeni materijal, proizvod ili predmet koji se više ne upotrebljava, odnosno nije upotrebljiv u prvobitnom obliku. Otpad je svaka tvar koju posjednik odbacuje, namjerava odbaciti ili mora odbaciti.

Važno je shvatiti da nije sav otpad smeće. Mnoge otpadne sirovine i materijali mogu se ponovno iskoristiti pod uvjetom da su odvojeno sakupljeni. Time se stvaraju se nove vrijednosti, novi resursi, štedi novac i utrošena energija, smanjuje komunalni troškovi, pomaže povećanju zaposlenosti.

Gospodarenje otpadom je skup aktivnosti, odluka i mjera kojima se mora težiti postizanju sprječavanja nastanka otpada, smanjivanju količine nastalog otpada kao i smanjivanju ukupnog djelovanja otpada na okoliš. Gospodarenje otpadom također podrazumijeva skup aktivnosti, odluka i mjera za postizanje što učinkovitijeg sakupljanja, prijevoza, oporaba, obrada i konačnog zbrinjavanja otpada.

Gospodarenje otpadom se obavezno mora provoditi na način da se ne dovede u opasnost ljudsko zdravlje, a posebno se mora voditi računa o svim postupcima kako bi se izbjegli rizici: onečišćenje mora, voda, tla i zraka, pojava prekogranične buke, pojave neugodnih mirisa, ugrožavanje biljnog i životinjskog svijeta, nastajanja požara ili eksplozija.

Vrste otpada koje se odlažu

Papir i karton

 • Novine, časopisi, reklamni letci, prospekti, katalozi, kalendari
 • Knjige s papirnatim ili kartonskim koricama, bilježnice, notesi (bez spiralnog uveza)
 • Uredski papir, papirnate omotnice, pisma, kartonski fascikli
 • Čiste papirnate vrećice
 • Karton i kartonska ambalaža (spljoštena i u manjim komadima), kartonska ambalaža za jaja
 • Valovita ljepenka

Plastika

 • Plastične boce od soka, mlijeka, vode
 • Plastične boce od ulja i octa
 • Ostala plastična ambalaža, poput čaša od jogurta ili posudica margarina
 • Jednokratni plastični pribor za jelo
 • Čiste plastične vrećice, prianjajuće folije
 • Predmeti od plastike (npr. zdjelice i slično)
 • Boce sredstava za osobnu higijenu i čišćenje
 • Tetrapak

Staklo

 • Ambalažno staklo
 • Staklene boce
 • Staklenke teglice (očišćene od ostataka sadržaja, bez čepova i poklopaca)
 • Razbijene staklene čaše (ne kristalne)

Metal

 • Limenke
 • Konzerve
 • Metalni čepovi i poklopci (ambalaža treba biti isprana i, ako je to moguće, spljoštena)
 • Aluminijska folija

Glomazni otpad

 • Drvo (drveni stolovi, stolice, ormari, ostali predmeti od drva…)
 • Plastika (plastični stolovi, stolice, plastične bačve i posude, kanistri, gajbe…)
 • Metali (metalni stolovi, stolice, metalno posuđe, limovi, mehanički aparati, metalni namještaj…)
 • Ostalo (madraci, kauči, tekstil, odjeća…)

Električni i elektronički uređaji i oprema

 • Veliki kućanski uređaji (hladnjaci, ledenice, strojevi za pranje, sušilice, električni štednjaci)
 • Mali kućanski uređaji (usisavači, uređaji za pranje, glačala, uređaji za šišanje, pranje kose)
 • Oprema informatičke tehnike
 • Oprema za telekomunikacije
 • TV, radioaparati,
 • Rasvjetna oprema

Tekstil

 • Odjeća, ručnici, zavjese
 • Deke, posteljina
 • Ostali otpadni tekstilni proizvodi

Biootpad

 • Kuhinjski otpad (sirovi ostaci voća i povrća, kora i listovi voća i povrća, ljuske jaja, talog kave i čaja, ostaci kruha i peciva, ostaci recikliranog papira)
 • Vrtni ili zeleni otpad (otkos trave i živice, lišće, granje, uvenulo cvijeće, otpalo cvijeće, otpalo voće, zemlja iz lončarica za cvijeće, počupani korov, kora drveta, iglice četinara)
 • Ostali biootpad (kosa, dlaka, slama, piljevina, borove iglice, papirnate maramice, manje količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci)

Odvoz komunalnog otpada

 

Glomazni otpad

Prijave i odvoz glomaznog otpada vrše se u razdoblju od 15.09. – 01.06. dolaskom na kućnu adresu. Tijekom ljetnog perioda se ne izvršava odvoz glomaznog otpada. Prijave se mogu izvršiti telefonskim putem na broj 021/889-184, putem e-maila: marinski.komunalac@gmail.com ili osobnim dolaskom u ured na adresi Ante Rudana 47.

ŠTO SE SVE SMATRA GLOMAZNIM OTPADOM?

Elektronički otpad

Besplatan odvoz elektroničkog otpada (veliki i mali kućanski aparati kao što su perilice, hladnjaci, kalkulatori, računala, televizori, videokamere, bušilice, termostati) mještani Općine Marine mogu naručiti pozivom na broj telefona: 021/382-011, mobitela: 091/315-4000 (Tehnomobil Split) i besplatni broj telefona: 0800/444-110.

Biootpad

Biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad. Čini gotovo trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. Najbolje je da se biootpad biološki prerađuje na mjestu njegovog nastanka kompostiranjem.

KOMUNALNO VOZILO

Komunalno vozilo te prilagodba/održavanje internet stranice nabavljeno je u sklopu EU projekta “Nabava komunalnog vozila za potrebe Marinskog komunalca”. Cilj projekta je povećanje efikasnosti odvoza recikliranog i glomaznog otpada s područja općine Marina. Ukupna vrijednost projekta je 1.238.324,24 kuna, dok je iznos koji sufinancira EU iz Kohezijskog fonda 1.052.575,60 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 01. veljače 2021. godine do 30. studenog 2023. godine. Nabava komunalnog vozila omogućena je kroz natječaj “Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada”, objavljenog od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020., pri čemu je kontrolno tijelo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Više informacija dostupno je na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr i na https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost tvrtke Marinski komunalac d.o.o. Kontakt za više informacija je: marinski.komunalac@gmail.com