Odvoz komunalnog otpada

Odvoz komunalnog otpada

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/2017), i članka 30. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina broj 11/14, 20/15 i 22/17) Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 6. sjednici održanoj dana 30.01.2018. godine donijelo je ODLUKU O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA (u nastavku teksta: Odluka).

Odluka je objavljena u Službenom glasniku Općine Marina 03/18, a koji se nalazi na službenoj web stranici Općine Marina (www.marina.hr).

Glomazni otpad

Prijave i odvoz glomaznog otpada vrše se u razdoblju od 15.09. – 01.06. dolaskom na kućnu adresu. Tijekom ljetnog perioda se ne izvršava odvoz glomaznog otpada. Prijave se mogu izvršiti telefonskim putem na broj 021/889-184, putem e-maila: marinski.komunalac@gmail.com ili osobnim dolaskom u ured na adresi Ante Rudana 47.

ŠTO SE SVE SMATRA GLOMAZNIM OTPADOM?

Odjeća

Ukoliko kod kuće imate nošenu odjeću koju ne namjeravate više nositi niti je nekome pokloniti, možete je odložiti u kontejner za odjeću postavljen u sklopu zelenih otoka postavljenih na pojedinim područjima Općine Marina, (Poljica, Vinišće).

Elektronički otpad

Besplatan odvoz elektroničkog otpada (veliki i mali kućanski aparati kao što su perilice, hladnjaci, kalkulatori, računala, televizori, videokamere, bušilice, termostati) mještani Općine Marine mogu naručiti pozivom na broj telefona: 021/382-011, mobitela: 091/315-4000 (Tehnomobil Split) i besplatni broj telefona: 0800/444-110.

Biootpad

Biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad. Čini gotovo trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. Najbolje je da se biootpad biološki prerađuje na mjestu njegovog nastanka kompostiranjem.

Temeljem Odluke davatelj usluge Marinski komunalac d.o.o. je izradio novi Cjenik koji se primjenjuje od 01.06.2018. godine. Od 1. lipnja 2018. godine korisnici usluge su dužni odvojeno prikupljati otpadni papir, staklo i plastiku u posebne vreće koje se dodjeljuju od strane Marinskog komunalca d.o.o.