Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Marinski komunalc d.o.o., Ante Rudana 47, 21222 Marina kao tijelo javne vlasti poziva javnost da sudjeluje u savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću koja se provode temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15).

 

OTVORENA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

~

ZATVORENA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Sukladno čl. 77. st. 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/2021)  daje se na savjetovanje Prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području općine Lećevica. Molimo da svoje primjedbe, komentare i prijedloge dostavite zaključno do 09.07.2022. godine.

Sukladno čl. 77. st. 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/2021)  daje se na savjetovanje Prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području općine Marina. Molimo da svoje primjedbe, komentare i prijedloge dostavite zaključno do 31.03.2022. godine.

 

Sukladno čl. 77. st. 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/2021)  daje se na savjetovanje Prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području općine Primorski dolac. Molimo da svoje primjedbe, komentare i prijedloge dostavite zaključno do 29.03.2022. godine.

Sukladno čl. 77. st. 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/2021)  daje se na savjetovanje Prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području općine Prgomet. Molimo da svoje primjedbe, komentare i prijedloge dostavite zaključno do 10.03.2022. godine.