Od 01.ožujka svi korisnici javne usluge prikupljanja, odvoza i deponiranja otpada od strane Marinskog komunalca d.o.o. imaju mogućnost primanja računa elektroničkom poštom. Račune primljene putem e-maila moguće je plaćati na sljedeće načine: samostalno isprintati i platiti na svim mjestima gdje je moguće platiti račune, Internet bankarstvom i m-bankingom bez printanja direktnim skeniranjem barkoda.

Slanje računa elektroničkom poštom znatno će skratiti vrijeme dostave računa. Svi koji se odluče za primanje računa elektroničkom poštom račun neće dobivati standardnom poštom. Račun poslan elektroničkom poštom vrijedi kao i račun poslan standardnom poštom.

Ukoliko se odlučite za slanje računa e-mailom molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila ili dođete osobno u ured kako biste u Izjavi naveli željenu promjenu, te svoj e-mail.

Marinski komunalac d.o.o. prikupljene adrese elektroničke pošte koristit će sada isključivo za slanje računa, a u budućnosti i za slanje obavijesti o promjenama koje se direktno tiču naših korisnika.